• Informacja dla kandydatów

     • UWAGA!

      Kandydat zakwalifikowany do CLXV Liceum Ogólnokształcącego potwierdza wolę zapisu poprzez dostarczenie:

      - oryginału świadectwa z ósmej klasy

      - oryginału zaświadczenia o zdanym egzaminie ósmej klasy

      - dwóch aktualnych zdjęć do legitymacji (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - karty zdrowia dziecka

      - wypełnionego kwestionariusza (z naszej strony internetowej - Kwestionariusz_osobowy_kandydata_LO.pdf)

      - zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka (z naszej strony internetowej - Zgoda_na_wykorzystanie_wizerunku.pdf)

      Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu od 19.07.2024 od godz. 12.00 do 24.07.2024 r. do godz. 15.00

      Posiadane opinie z poradni, orzeczenia (o kształceniu specjalnym, niepełnosprawności, ew. inne) należy dostarczyć do sekretariatu do 31.08.2024 r.

     • Wyniki matury

     • Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników matury i postawy absolwentów szkoły. Zdajemy sobie sprawę, że ten sukces to wynik pracy wszystkich podmiotów szkoły, rady pedagogicznej, uczniów i ich rodziców. Wspólne zaangażowanie i praca doprowadziły do uzyskania tak wysokich wyników i zdanych egzaminów przez prawie wszystkich przystępujących do egzaminu. Dziękujemy wszystkim za współpracę, życzymy dostania się na wybrane kierunki studiów i realizacji planów życiowych.

      Z poważaniem

      Janusz Ciepielewski

      Dyrektor CLXV LO