• CLXV Liceum Ogólnokształcące to szkoła:

    • bezpieczna
    • nowoczesna
    • innowacyjna
    • twórcza
    • otwarta na wyzwania

    Główne cele:

    • kształcenie i wychowywanie młodzieży oraz przygotowywanie jej do nauki w szkołach wyższych i życia we współczesnym świecie
    • zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego
    • wyposażenie w niezbędne kompetencje do funkcjonowania w społeczeństwie
    • kształcenie i wychowywanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, o kulturze i środowisku naturalnym
    • przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości

    Oferujemy:

    • doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
    • nauczanie języków: język angielski jako pierwszy oraz do wyboru: język hiszpański i język niemiecki - jako drugi
    • programy międzynarodowe
    • koła zainteresowań - wolontariat
    • konsultacje dla uczniów wymagających wsparcia
    • przestronne sale, pracownie: fizyczna, chemiczna, informatyczna, biologiczna. Wszystkie wyposażone w tablice multimedialne
    • wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią (zimą halę pneumatyczną), halę sportową
    • możliwość udziału w życiu kulturalnym i społecznym Warszawy i Białołęki (współpraca z: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Świat na Tak, Fundacją Szkoła z Klasą, Młodzieżową Radą Białołęki, Białołęckim Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Zielona, Stowarzyszeniem Moja Białołęka)
    • spotkania z pasjonatami: przedstawicielami kultury, sportu, mediów, działaczy społecznych i samorządowych
    • wyjazdy językowe i krajoznawczo-turystyczne
    • zajęcia laboratoryjne na uczelniach i w instytutach naukowych (Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, SGGW, UKSW, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, PAN, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Centrum Nauki Kopernik)
    • warsztaty językowe w Instytucie Cervantesa oraz Geothe Instytute
    • lekcje muzealne i warsztaty medialne

    Ponadto oferujemy:

    • kompetentną kadrę pedagogiczną
    • indywidualne podejście do ucznia
    • atmosferę sprzyjającą nauce i rozwijaniu zainteresowań
    • pomoc pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego
    • opiekę pielęgniarki
    • stołówkę, w której serwujemy smaczne posiłki
    • sklepik szkolny
    • monitoring
    • dobrą komunikację do innych rejonów Zielonej Białołęki - przystanek z wiatą Ostródzka-Szkoła 01 dla linii 134 i 314 vis-à-vis wejścia
    • zadaszone stojaki rowerowe