• 2023/2024

   • Zebrania i dni otwarte

    data  godzina  rodzaj uwagi
    7 września 2023 18:00 zebranie klasy I
    8 września 2023 18:00 zebranie klasy II-IV
    24 października 2023 18:00 dzień otwarty  
    28 listopada 2023 18:00 zebranie  
    15 lutego 2024 18:00 zebranie wszystkie klasy IV
    pozostałe klasy według potrzeb
    23 kwietnia 2024 18:00 dzień otwarty  
    21 maja 2024 18:00 zebranie  

     

    Zarówno podczas zebrań jak i dni otwartych w szkole dostępni są wszyscy nauczyciele - w przypadku zebrań spotykają się najpierw z rodzicami uczniów klasy, której mają wychowawstwo, a później do 20:00 czekają na rodziców uczniów klas pozostałych.

    Przydział sal w dniu zebrań wywieszony jest na tablicach przy wejściu.