• Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym

   • Ponownie zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy historycznej o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach.

    Konkurs ma zasięg mazowiecki.

    Etap szkolny (test) odbędzie się 12 grudnia 2023 roku, test składa się z 20 pytań, czas 45 minut.

    Szczegółowe informacje znajdziecie na stronach organizatora, Muzeum Historycznego w Legionowie - https://legionowo.pl/a/konkursu-wiedzy-o-polskim-panstwie-podziemnym

    Zgłoszenia przyjmuje p. Paweł Stachurski

    Zapraszamy

    Nauczyciele historii.

   • Olimpiada historyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

   • Zapraszam chętnych uczniów do udziału w olimpiadzie historycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

    Edycja na rok szkolny 2023/24: Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i naszą.

    Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" im. mjr. Marka Gajewskiego jest renomowanym, ogólnopolskim projektem, służącym rozwijaniu zainteresować historycznych wśród uczniów. Olimpiada adresowana jest do zafascynowanych historią uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zainteresowanych szeroko rozumianą historią wojskowości.

    Osoby zainteresowane zgłaszają się do 9 października.

    Paweł Stachurski - nauczyciel historii.