• Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości!

  •  

   Nazwa projektu:
   Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości!

   Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-j556/23

   Krótki opis projektu, jego cele i efekty:

   Projekt pt.: ”Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości!” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, w partnerstwie z Dzielnicą Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy, województwo mazowieckie. Projektem objęte zostaną szkoły w Warszawie: Szkoła Podstawowa Nr 366 im. Jana Pawła II(SP366), Szkoła Podstawowa nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków” (SP368) oraz CLXV Liceum Ogólnokształcące (LO165) w okresie VII.2023–XII.2023. Wartość projektu: 519 465,63 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 52 455,00 zł (ponad 10%).

   Cel główny projektu: Do 31.12.2023 wzrost u 96 uczniów (ucz.) (48 K) uczęszczających do SP366, SP368 i LO165 Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy (woj. mazowieckie) zdobędzie kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji 10 nauczycieli (8 K) poprzez udział w szkoleniach, jak również doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, TIK oraz indywidualizacji.

   Dofinansowanie UE: 415 572,50 zł

   W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

   1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
   2. Język obcy
   3. Laboratorium kodowania
   4. Zajęcia indwidualizacyjne
   5. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
   6. Pokaz Naukowy
   7. Laboratorium naukowe
   8. Robotyka

   Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.