• Rekrutacja na przyszły rok szkolny

     • Na naszej stronie internetowej - w zakładce Rekrutacja 2024 - opublikowaliśmy warunki rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów i ich rodziców do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną oraz szczegółami procesu rekrutacyjnego.

      W nadchodzącym roku szkolnym planujemy otworzyć trzy klasy o zróżnicowanych profilach, aby sprostać różnorodnym zainteresowaniom i potrzebom naszych przyszłych uczniów:

      Klasa 1A - humanistyczna z rozszerzonym programem nauczania z języka polskiego, historii oraz języka angielskiego.

      Klasa 1B - matematyczno-informatyczna z rozszerzoną matematyką, informatyką oraz językiem angielskim.

      Klasa 1C - biologiczno-geograficzna (oddział integracyjny) z rozszerzonym programem nauczania biologii, geografii oraz języka angielskiego.

      Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz terminarzem rekrutacji.