• Superbohater
     • 30.09.2021 DZIEŃ CHŁOPAKA

     • Wszystkim naszym kochanym chłopakom

      - tym starszym i młodszym,

      życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.

      W imieniu żeńskiej części LO165

      Pani Admin :-)

    • SZCZEPIENIA
     • SZCZEPIENIA

     • Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Już we wrześniu szczepienia będą mogły być realizowane przez podmioty lecznicze na terenie placówek oświatowych lub w pobliskich ZOZ'ach.

      Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu: 

      • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym, 
      • II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
      • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.

      Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Ministerstwem Zdrowia opracowało także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Są one skierowane przede wszystkim do rodziców i opiekunów. W zaleceniach znalazły się m.in. informacje dotyczące spożywania posiłków przed szczepieniem czy przyjmowania leków. Przed szczepieniem rodzice powinni zwrócić także szczególną uwagę na rzetelne wypełnienie kwestionariusza. Ważne jest, aby podali wszystkie istotne informacje o zdrowiu dziecka.

       

       

       

     • PIERWSZE ZEBRANIA

     • Serdecznie zapraszamy rodziców na pierwsze zebranie w roku szkolnym 21/22, które odbędzie się 6 września.

      Na zebraniach omaiwane będą najważniejsze sprawy dotyczące roku szkolnego. Rodzice uczniów pierwszych klas otrzymają dostęp do dziennika elektronicznego.