• Narodowy Spis Powszechny 2021
     • Narodowy Spis Powszechny 2021

     • Od 1 kwietnia na terenie całego kraju
      trwa największe i najważniejsze
      badanie polskiego społeczeństwa,
      czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności
      i Mieszkań 2021. Spis jest obowiązkowy
      dla każdej osoby mieszkającej w
      Polsce. W imieniu dzieci spisu
      dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

      Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego
      posłużą do planowania działań w
      najważniejszych dla społeczeństwa
      obszarach, takich jak: rodzina,
      szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania,
      emerytury i wiele innych. Od
      kompletności i jakości danych
      będą zatem w dużej mierze
      zależeć losy naszego kraju
      i gminy do czasu następnego spisu
      powszechnego, czyli co
      najmniej przez najbliższe 10 lat.

      Podstawową metodą Narodowego
      Spisu Powszechnego jest samospis
      internetowy. Osoby starsze mogą
      prosić dzieci lub najbliższych o pomoc w
      wypełnieniu aplikacji spisowej w Internecie.

      Osoby, które nie mają komputera
      lub Internetu, mogą zgłosić się do
      Urzędu Dzielnicy, w którym
      jest przygotowane specjalne stanowisko do
      spisania się. Warszawa uruchomiła
      18 punktów samospisowych - po jednym w
      każdej dzielnicy - na Białołęce
      w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Modlińskiej 197.(wejście C)

      Więcej informacji:

      INFOLINIA SPISOWA 22 279 99 99

      WWW.SPIS.GOV.PL