• Rada Rodziców

    • Rada Rodziców przy CLXV Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie

    •  

     Kontakt: 

     Facebook

     FB Messenger 

     Regulamin

     Nr konta bankowego:  76 1090 1841 0000 0001 4889 4768 

                                                 Santander Bank Polska S.A


   • Rok szkolny 2021/2022

   • Prezydium Rady Rodziców
    Monika Drojewska - Przewodnicząca

    Monika Kołakowska - Vice Przewodnicząca

    Grzegorz Wdowiński - Skarbnik

    Anna Wańkiewicz - Sekretarz
     

     


    Informacje ze spotkania Rady Rodziców z 14 września 2021 (Link FB)

    W dniu 14 września 2021 roku ukonstytuowała się Rada Rodziców działająca w naszym Liceum w roku szkolnym 2021/2022, w jej skład weszło 7 przedstawicieli z wszystkich oddziałów klasowych.
    Decyzją nowej Rady również w tym roku szkolnym w jej spotkaniach będą brali udział przedstawiciele trójek klasowych.

    Poza przeprowadzonymi wyborami Rada Rodziców podjęła następujące decyzje:

    📚 zatwierdziła sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 oraz udzieliła absolutorium: Katarzynie Mikołajczyk – Przewodniczącej Rady Rodziców, Irynie Kamenetskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Rodziców i Renacie Ptasińskiej – Sekretarzowi Rady Rodziców (uchwała nr 1/2021-2022);

    📚 upoważniła Przewodniczącą i Skarbnika Rady do założenia i dysponowania rachunkiem bankowym Rady Rodziców (uchwała nr 2/2021-2022);

    📚 pozostawiła składkę na Radę Rodziców na rok szkolny 2021/2022 na niezmienionym poziomie 50 złotych za semestr, 100 złotych za rok szkolny (uchwała nr 3/2021-2022);

    📚 pozytywnie zaopiniowała dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021-2022, którymi będą w 2021 roku 15 października i 12 listopada, a w 2022 roku 7 stycznia, 2 maja, 17 czerwca, 24-26 maja (uchwała nr 4/2021-2022).

    Poniżej teksty uchwał podjętych przez Radę Rodziców.

    Uchwała RR nr 1 przyjęcie sprawozdania

    https://tinyurl.com/nrn42prx

    Uchwała RR nr 2 upoważnienie do rachunku bankowego

    https://tinyurl.com/4kdv4zps

    Uchwała RR nr 3 ustalenie wysokości składki na RR

    https://tinyurl.com/7nb2458z

    Uchwała RR nr 4 zaopiniowanie dni wolnych

    https://tinyurl.com/4d943nza


     

   • Rok szkolny 2020/2021

   • Prezydium Rady Rodziców

    Katarzyna Mikołajczyk – Przewodnicząca
    Ewa Stańczak -Wiceprzewodnicząca
    Renata Ptasińska – Sekretarz
     

    Komisja Rewizyjna

    Marzena Kowalczyk 
    Paweł Marczuk


    Informacje ze spotkań Rady Rodziców styczeń-czerwiec 2021

    Uchwała nr 8 RR 2020-2021 zakup dyskow twardych
    https://tinyurl.com/xyt42t6w

    Uchwała nr 9 RR 2020-2021 plan finansowy
    https://tinyurl.com/sezk2wdj

    Uchwała nr 10 RR 2020-2021 przedmioty rozszerzone w 2021-2022
    https://tinyurl.com/mcskj9ub

    Uchwała nr 11 RR 2020-2021 komisja konkursowa
    https://tinyurl.com/35bnnc45

    Uchwała nr 12 RR 2020-2021 nagrody na koniec roku
    https://tinyurl.com/sd3u77nb

    Uchwała nr 13 RR 2020-2021 przyjęcie sprawozdania
    https://tinyurl.com/ftuxa3c9


    Informacje ze spotkania Rady Rodziców z 21 października 2020

    1) Uchwalenie Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Liceum.

    Zaopiniowano pozytywnie Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny obowiązujący w Liceum w roku szkolnym 2020/2021 - uchwała nr 6/ 2020-2021.

    Uchwała nr 6 https://tinyurl.com/y2zttanp

    Program wychowawczy https://tinyurl.com/yyjq69cv

    2) Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 .

    Członkowie Rady Rodziców zapoznali się z wynikami ankiety i zaopiniowali pozytywnie wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 w wysokości 50zł/semestr - uchwała nr 7/2020-2021.

    Uchwała nr 7 https://tinyurl.com/y2cy342g

    3) Zaopiniowanie zajęć dotyczący profilaktyki onkologicznej (czerniak).

    Dyrektor Szkoły zwrócił się do Rady Rodziców do zaopiniowanie inicjatywy dot. programu profilaktyki onkologicznej organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego (SKN ONKOMA).

    Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała włączenie szkoły w ta inicjatywę.

    4) Strona RR oraz profil na FB.

    Rada Rodziców przyjęła nowy kanał komunikacji z rodzicami: https://www.facebook.com/LOCLXV na którym będą umieszczane informacje bieżące oraz uchwały.

    5) Nauka zdalna w szkole.

    Omówiono tryb nauki zdalnej, na obecną chwilę w klasach nie zgłoszono problemów.


    Informacje ze spotkania Rady Rodziców z 22 września 2020

    Uchwała nr 1 RR 2020-2021 dodatkowe dni wolne

    https://tinyurl.com/y52dd7vy

     

    Uchwała nr 2 RR 2020-2021 przyjęcie regulaminu Rady

    https://tinyurl.com/y6zxjzkn

    Uchwała nr 3 RR 2020-2021 przedmioty rozszerzone

    https://tinyurl.com/y62x9kx3

    Uchwała nr 4 RR 2020-2021 wykaz podręczników

    https://tinyurl.com/y55wnl99

    Uchwała nr 5 RR 2020-2021 upoważnienie do konta

    https://tinyurl.com/yxgkyxdm