• W roku szkolnym 2024/2025 dla absolwentów szkół podstawowych proponujemy naukę w następujących klasach:

    1A - HUMANISTYCZNA

    przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski

    języki: angielski – kontynuacja, niemiecki – od podstaw lub kontynuacja, hiszpański – od podstaw lub kontynuacja

    1 B - MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

    przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, język angielski

    języki: angielski – kontynuacja, niemiecki – od podstaw lub kontynuacja, hiszpański – od podstaw lub kontynuacja

    1C - BIOLOGICZNO-GEOGRAFICZNA (oddział integracyjny)

    przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język angielski

    języki: angielski – kontynuacja, niemiecki – od podstaw lub kontynuacja, hiszpański – od podstaw lub kontynuacja

     

    Więcej informacji na stronie znajdą Państwo na stronie Rekrutacja 2024