• Oferta edukacyjna

    • Weź udział w rekrutacji do CLXV Liceum Ogólnokształcącego na Warszawskiej Białołęce. Uczniowie kształcą się przez cztery lata. Przedmioty rozszerzone realizowane będą od pierwszej klasy.

     W roku szkolnym 2021/2022 dla absolwentów szkół podstawowych proponujemy naukę w następujących klasach:

      

      

     • Klasa I A  biologiczno-chemiczna

     • Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

      -biologia
      -chemia
      -język angielski

      Obowiązkowy język obcy: angielski
      Drugi język obcy do wyboru: niemiecki lub hiszpański

     • Klasa I B matematyczno-informatyczna

     • Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

      -matematyka
      -informatyka
      -język angielski

      Obowiązkowy język obcy: angielski

      Drugi język obcy do wyboru: niemiecki lub hiszpański

     • Klasa I C humanistyczna

     • Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

      - język polski
      - historia
      -język angielski

      Obowiązkowy język obcy: angielski

      Drugi język obcy do wyboru: niemiecki lub hiszpański

  • Kontakt

   • CLXV Liceum Ogólnokształcące
   • sekretariat@liceum165.edu.pl
   • 22 741 60 45
   • ul. Ostródzka 175, 03-289 Warszawa