• Oferta edukacyjna

    • Weź udział w rekrutacji do CLXV Liceum Ogólnokształcącego na Warszawskiej Białołęce. Uczniowie kształcą się przez cztery lata. Przedmioty rozszerzone realizowane będą od pierwszej klasy.

     W roku szkolnym 2023/2024 dla absolwentów szkół podstawowych proponujemy naukę w następujących klasach:     • Klasa I A  biologiczno-geograficzna

     • Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

      -biologia
      -geografia
      -język angielski

      Obowiązkowy język obcy: angielski
      Drugi język obcy do wyboru: niemiecki (od podstaw lub kontynuacja) lub hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)

     • Klasa I B geograficzno-historyczna

     • Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

      -geografia
      -historia
      -język angielski

      Obowiązkowy język obcy: angielski

      Drugi język obcy do wyboru: niemiecki (od podstaw lub kontynuacja) lub hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)

     • Klasa I C humanistyczna I

     • Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

      - język polski
      - historia
      - język angielski

      Obowiązkowy język obcy: angielski

      Drugi język obcy do wyboru: niemiecki (od podstaw lub kontynuacja) lub hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)

     • Klasa I D ogólna

     • Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

      - język polski
      - matematyka
      - język angielski

      Obowiązkowy język obcy: angielski

      Drugi język obcy do wyboru: niemiecki (od podstaw lub kontynuacja) lub hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)

     • Klasa I E matematyczno-informatyczna

     • Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

      - matematyka
      - informatyka
      - język angielski

      Obowiązkowy język obcy: angielski

      Drugi język obcy do wyboru: niemiecki (od podstaw lub kontynuacja) lub hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)

     • Klasa I F matematyczno-geograficzna

     • Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

      - matematyka
      - geografia
      - język angielski

      Obowiązkowy język obcy: angielski

      Drugi język obcy do wyboru: niemiecki (od podstaw lub kontynuacja) lub hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)

     • Klasa I G geograficzno - informatyczna

     • Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

      - geografia
      - informatyka
      - język angielski

      Obowiązkowy język obcy: angielski

      Drugi język obcy do wyboru: niemiecki (od podstaw lub kontynuacja) lub hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)

     • Klasa I H sportowa (piłka siatkowa/piłka nożna)

     • Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

      - język polski
      - biologia
      - język angielski
      zajęcia sportowe - 10 godzin

      Obowiązkowy język obcy: angielski

      Drugi język obcy do wyboru: niemiecki (od podstaw lub kontynuacja) lub hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)