•  

    O projekcie

    „TRADYCYJNY SAD” to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zdrowiu społeczeństwa. Ma za zadanie zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian wiśni oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich. Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego minisadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych na ogólnodostępnym terenie.

    Projekt adresowany jest dwutorowo: do młodych ludzi, ponieważ wiedza na temat umiejętnej uprawy i walorów zdrowotnych owoców z drzew tradycyjnych odmian jest potrzebna wśród młodego pokolenia, aby umiało zapewnić sobie wartościowe pożywienie w przyszłości, jak również do całego społeczeństwa, ponieważ obecnie pracujące osoby mogą podjąć decyzję o założeniu sadu przydomowego złożonego ze starych odmian.

    Projekt ma charakter międzyszkolnej rywalizacji. Do konkursu zgłaszane są szkolne zespoły konkursowe (maks. 10 uczniów), które pracują pod opieką nauczyciela.

    120 najlepszych zespołów, które w prawidłowy sposób wypełnią zadania pierwszego etapu otrzymają grant, z którego sfinansowane zostaną zestawy startowe roślin sadowniczych oraz konieczne materiały wspierające proces założenia minisadu.

    Zespół projektowy CLVX LO tworzą   uczniowie klasy 2A: Mateusz Gełzakowski, Amina Klimavets, Michał Kusy, Inez Kuzior, Bartłomiej Lis, Kacper Ogonowski, Paulina Piórkowska, Alan Robak, Tymoteusz Trąbicki, Oskar Wadas wraz z wychowawcą.

    Nazwa i logo zespołu nawiązuje do zainteresowań młodzieży  florą, dendrologicznego charakteru projektu i akcentuje specyfikę zadań związanych z zakładaniem wiśniowego sadu.

    Zespół konkursowy:

    • przeprowadza zajęcia pogłębiające wiedzę wśród młodzieży szkolnej;
    • zakłada Kronikę Sadu;
    • przygotowuje materiały promocyjne (plakaty, ulotki, prezentację adresowaną do dorosłych);
    • organizuje spotkanie z rodzicami uczniów szkoły, na którym popularyzuje ideę tradycyjnych sadów;
    • przeprowadza prace sadownicze w terenie – sadzenie drzewek.

    W dniach 1-4 marca lekcje „Kuszenie „starym” jabłkiem” przeprowadziła koordynator projektu. Nauczycielka omówiła następujące zagadnienia: bogactwo odmian jabłek, wartości odżywcze jabłek, znaczenie „starych” odmian, konieczność zachowania tradycyjnych odmian jabłek.

    8 marca 2022 odbył się apel promujący inicjatywy wśród młodzieży szkolnej.

    Spotkanie z ekspertem

    Ekspert podczas spotkania z młodzieżą opowiadał m. in. o naturalnych sposobach walki ze szkodnikami i tradycyjnych odmianach wiśni. Przygotował i przedstawił informacje o odmianach wiśni podczas szkolnego apelu, w którym udział wzięła cała szkoła.

    Cały zespół zdobywa wiedzę i przeszukuje Internet w celu pozyskania informacji. Pomocnym materiałem edukacyjnym zamieszczonym na portalu jest poradnik z zakresu podstawowej wiedzy sadowniczej „Od laika do ekosadownika”, który pozwoli na stworzenie minisadu osobom niemającym doświadczenia w sprawach ogrodniczych.

    Wyznaczono teren do zasadzenia drzewek wiśni. Działka pod sad o wymiarach 12m x 4m = 48m2 znajduje się na trawiastym placu przyszkolnym.

    Niezwykle ważny jest wybór odmian do uprawy w sadzie. Drzewka trzeba nabywać ze sprawdzonych źródeł. Zdecydowano, że zostanie zakupione 5 drzewek: 3 wiśnia szklanka i 2 wiśnia groniasta.

    Wszelkie prace projektowe są dokumentowane i prowadzona jest systematycznie Księga Sadu.