• Rok szkolny 2022/2023 w CLXV LO

     • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

      Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

     • Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej 2022

      Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej 2022

     • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

      Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

      podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 (z pźniejszymi zmianami) w sparawie organizacji roku szkolnego.

      (Dz. U. poz. 1603, z 2019 r. poz. 318 i 1093 oraz z 2022 r. poz. 1810)

     • Szkolne obchody 11 Listopada

      Szkolne obchody 11 Listopada

     • Zimowa przerwa świąteczna

      Zimowa przerwa świąteczna

     • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

      Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

      podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 (z pźniejszymi zmianami) w sparawie organizacji roku szkolnego.

      (Dz. U. poz. 1603, z 2019 r. poz. 318 i 1093 oraz z 2022 r. poz. 1810)

     • Ferie zimowe

      Ferie zimowe

     • Wiosenna przerwa świąteczna

      Wiosenna przerwa świąteczna

     • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

      Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

      podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 (z pźniejszymi zmianami) w sparawie organizacji roku szkolnego.

      (Dz. U. poz. 1603, z 2019 r. poz. 318 i 1093 oraz z 2022 r. poz. 1810)

     • Matura próbna dla klas III

      Matura próbna dla klas III

     • Matura próbna dla klas III

      Matura próbna dla klas III

     • Matura próbna dla klas III

      Matura próbna dla klas III

     • Dni otwarte

      Dni otwarte

     • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

      Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

      podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 (z pźniejszymi zmianami) w sparawie organizacji roku szkolnego.

      (Dz. U. poz. 1603, z 2019 r. poz. 318 i 1093 oraz z 2022 r. poz. 1810)

     • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

      Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

     • Ferie letnie

      Ferie letnie