• Kalendarz

   • Rok szkolny 2022/2023 w CLXV LO

      • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

       Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

      • Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej 2022

       Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej 2022

      • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

       Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

       podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 (z pźniejszymi zmianami) w sparawie organizacji roku szkolnego.

       (Dz. U. poz. 1603, z 2019 r. poz. 318 i 1093 oraz z 2022 r. poz. 1810)

      • Szkolne obchody 11 Listopada

       Szkolne obchody 11 Listopada

      • Zimowa przerwa świąteczna

       Zimowa przerwa świąteczna

      • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

       Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

       podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 (z pźniejszymi zmianami) w sparawie organizacji roku szkolnego.

       (Dz. U. poz. 1603, z 2019 r. poz. 318 i 1093 oraz z 2022 r. poz. 1810)

      • Ferie zimowe

       Ferie zimowe

      • Wiosenna przerwa świąteczna

       Wiosenna przerwa świąteczna

      • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

       Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

       podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 (z pźniejszymi zmianami) w sparawie organizacji roku szkolnego.

       (Dz. U. poz. 1603, z 2019 r. poz. 318 i 1093 oraz z 2022 r. poz. 1810)

      • Matura próbna dla klas III

       Matura próbna dla klas III

      • Matura próbna dla klas III

       Matura próbna dla klas III

      • Matura próbna dla klas III

       Matura próbna dla klas III

      • Dni otwarte

       Dni otwarte

      • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

       Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

       podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 (z pźniejszymi zmianami) w sparawie organizacji roku szkolnego.

       (Dz. U. poz. 1603, z 2019 r. poz. 318 i 1093 oraz z 2022 r. poz. 1810)

      • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

       Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

      • Ferie letnie

       Ferie letnie