• Kadra

  • WŁADZE SZKOŁY

    • Janusz Ciepielewski
    • Janusz CiepielewskiDYREKTOR SZKOŁY (dyrektor.lo165@eduwarszawa.pl)mgr geografii, nauczyciel dyplomowany. Posiada doświadczenie w pracy z uczniami z różnych środowisk. Wieloletni dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum, dziesięcioletni staż na stanowisku starszego wizytatora w Kuratorium Oświaty w Warszawie. Przyrodnik, lubiący literaturę i sztukę, chętnie słucha muzyki.
    • Dominika Pachnik
    • Dominika PachnikWICEDYREKTOR SZKOŁYmgr wychowania fizycznego, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Istruktor sportu- Specjalizacja : pływanie, gimnastyka sportowa, jazda konna. Była zawodniczka Kadry Narodowej w Woltyżerce Sportowej. Nauczyciel z pasją, który chce zarażać młodzież aktywnością fizyczną w każdej formie.
  • NAUCZYCIELE

    • Anna Polak-Znojek
    • Anna Polak-ZnojekJĘZYK POLSKImgr języka polskiego, nauczyciel dyplomowany z doświadczeniem na wszystkich poziomach nauczania oraz aktywny logopeda. Absolwentka filologii polskiej, dziennikarskich studiów specjalistycznych oraz studiów podyplomowych z logopedii i metodyki nauczania języka angielskiego. Stale poszerza swoje kompetencje – brała udział w kursach doskonalących, m.in. z neurologopedii i nauczania języka polskiego jako obcego. Popularyzatorka poezji, teatru i sztuki dziennikarskiej. W CLXV Liceum Ogólnokształcącym pełni funkcję opiekuna samorządu szkolnego.
    • Katarzyna Biała
    • Katarzyna BiałaJĘZYK POLSKInauczyciel mianowany języka polskiego, humanistka z artystyczną duszą, zawodowo zaraża młodzież miłością do literatury, szuka w uczniach talentów, które rozbudza i rozwija. Obcuje ze sztuka i wprowadza w ten świat swoich wychowanków. Życie to nie teatr, ale rzeczywistość szkolna to trudna sztuka i wymaga wielu umiejętności, a muzyka to pasja, która jak idealnie pasujący klucz otwiera drzwi do serc młodych ludzi. Uwielbia twórczość Edwarda Stachury, powieści Dostojewskiego i książki biograficzne. Współpracuje z Wydziałem polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyła.
    • Ewa Nowalnicka - Stosio
    • Ewa Nowalnicka - StosioJĘZYK POLSKI
    • Katarzyna Plucińska-Smorawska
    • Katarzyna Plucińska-SmorawskaJĘZYK POLSKI
    • Beata Warda
    • Beata WardaJĘZYK POLSKI
    • nauczyciel języka polskiego
    • nauczyciel języka polskiegoJĘZYK POLSKI
    • Paweł Stachurski
    • Paweł StachurskiHISTORIA i HITdyplomowany nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa. Oprócz studiów magisterskich ukończył studia podyplomowe z zakresu wiedzy o społeczeństwie i edukacji europejskiej. Pasjonat historii najnowszej, szczególnie okresu II wojny światowej. Za propagowanie wśród młodzieży historii Polski otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Odznaczony medalem „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych” oraz złotą odznaką honorową „Zasłużony Dawca Krwi I stopnia”. Inicjator wielu projektów edukacyjnych o zasięgu wojewódzkim.
    • Oskar Warchoł
    • Oskar WarchołHISTORIA i HIT
    • dr Józef Ziemczonok
    • dr Józef ZiemczonokHISTORIA, HIT i WOS
    • Zbigniew Szymański
    • Zbigniew SzymańskiWOS i EDB
    • Anna Adach
    • Anna AdachRELIGIAnauczyciel dyplomowany, ukończyła studia magisterskie na kierunku teologia; specjalność katechetyczno- pastoralna na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. W pracy zawodowej zwraca szczególną uwagę na odpowiedzialność za własny rozwój i wychowanie młodego człowieka do świadomego wyznawania wiary. W kontaktach z uczniami cechuje ją indywidualne podejście, angażuje się w ich problemy jak i możliwość otwarcia się z ich strony.
    • Anna Grydź
    • Anna GrydźMATEMATYKAwcześniej wykładowca akademicki na Wydziale Ekonomii UwB, obecnie nauczyciel matematyki z wykształcenia i zamiłowania. Bardzo lubi i ceni sobie możliwość pracy z młodymi ludźmi. Stale podnosi swoje kwalifikacje, by rozwinąć warsztat i metody pracy odpowiadające współczesnym oczekiwaniom edukacyjnym. Poza matematyką uwielbia czytać oraz maluje w technice olejnej.
    • Khachatur Kyureghyan
    • Khachatur KyureghyanMATEMATYKA
    • Anna Kozłowska
    • Anna KozłowskaMATEMATYKA
    • Justyna Surdyk
    • Justyna SurdykMATEMATYKA
    • Kinga Tomaszewska
    • Kinga TomaszewskaMATEMATYKA
    • Aleksandra Nowakowska
    • Aleksandra NowakowskaINFORMATYKA (anowakowska@liceum165.edu.pl)Nauczyciel kontraktowy, ciągle doskonalący swój warsztat pracy, niebojący się wyzwań i nowoczesnych technologii w pracy z uczniami. Oprócz wykształcenia informatycznego posiada tytuł magistra z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Jest to osoba szczególnie otwarta na wszelkie problemy młodzieży – zawsze znajdzie czas, wsłucha i wspólnie z uczniem znajdzie odpowiednie rozwiązanie. Bardzo ceni szczerość. Przyświeca jej dewiza – wkładając odpowiedni nakład pracy nie ma rzeczy niemożliwych.
    • Mirosław Urbaczewski
    • Mirosław UrbaczewskiINFORMATYKA
    • Elżbieta Łaniewska
    • Elżbieta ŁaniewskaPODSTWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
    • Olena Byndas
    • Olena ByndasJĘZYK ANGIELSKI
    • Małgorzata Łaska
    • Małgorzata ŁaskaJĘZYK ANGIELSKImgr języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, ambasador programu eTwinning. Zrealizowała wiele międzynarodowych projektów erasmus+ oraz eTwinning, za które otrzymała Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości. Propagatorka wykorzystywania nowoczesnych technologii w edukacji i poszukiwania metod motywujących uczniów do nauki.
    • Agnieszka Podbielska - Kowalewska
    • Agnieszka Podbielska - KowalewskaJĘZYK ANGIELSKI
    • Anna Sadowska
    • Anna SadowskaJĘZYK ANGIELSKI
    • Ewa Sarzyńska-Malimon
    • Ewa Sarzyńska-MalimonJĘZYK ANGIELSKINauczyciel języka angielskiego. Mgr filologii angielskiej, absolwentka Uniwersytetu SWPS oraz mgr inż. ochrony środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalistka metody CLIL (zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego, opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego). Pasjonatka twórczości lat 30-tych XX wieku, , w szczególności ceniąca dorobek , F. Scott. Fitzgeralda. Języki: angielski oraz rosyjski i turecki (w stopniu komunikatywnym).
    • Małgorzata Sobczyk
    • Małgorzata SobczykJĘZYK HISZPAŃSKInauczyciel języka hiszpańskiego i rosyjskiego, nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie językoznawstwa i metodyki nauczania języków obcych. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Neofilologicznym (UG), jest członkiem pracowni akwizycji do badań nad językiem (UG). Koordynator wielu projektów z programu Erasmus+, aktywnie działający na rzecz współpracy międzynarodowej.
    • Javier Tapia Morales
    • Javier Tapia MoralesJĘZYK HISZPAŃSKI
    • Piotr Gerlik
    • Piotr GerlikJĘZYK NIEMIECKI
    • Maria Kaczorowska
    • Maria KaczorowskaJĘZYK NIEMIECKImgr filologii germańskiej, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, nauczyciel z pasją, entuzjazmem i zaangażowaniem w pracy z młodzieżą, dla którego kluczem do efektywnego nauczania są dobre relacje i przyjazna atmosfera.
    • Anna Wiktorowska
    • Anna WiktorowskaBIOLOGIAdyplomowany nauczyciel biologii, doktor nauk rolniczych, specjalność: biotechnologia i genetyka molekularna, popularyzatorka nauk ścisłych i propagatorka aktywności fizycznej wśród młodzieży. Od pierwszego roku istnienia placówki pozyskuje środki finansowe na realizację autorskich projektów rozwijających zainteresowania przyrodnicze uczniów, m. in. z programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne. Współpracuje z jednostkami naukowo-badawczymi (Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska Akademia Nauk).
    • Anita Żuk
    • Anita ŻukBIOLOGIA
    • Aleksandra Ciepielewska
    • Aleksandra CiepielewskaCHEMIA
    • Agnieszka Prokopowicz
    • Agnieszka ProkopowiczCHEMIAmianowany nauczyciel chemii i matematyki, doświadczony nauczyciel akademicki, Doktor nauk chemicznych Polskiej Akademii Nauk, specjalność: elektrochemia.
    • Emilia Kicuń
    • Emilia KicuńFIZYKA
    • Janusz Ciepielewski
    • Janusz CiepielewskiGEOGRAFIA
    • Anna Kornecka
    • Anna KorneckaGEOGRAFIA
    • Sylwia Łachmańska
    • Sylwia ŁachmańskaGEOGRAFIANauczyciel dyplomowany, ukończone studia geograficzne, magisterskie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością w zakresie krajów Ameryki Łacińskiej w Instytucie Krajów Rozwijających się. Studia Podyplomowe z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego oraz certyfikaty państwowe z języka angielskiego uprawniające do nauczania w klasach dwujęzycznych.
    • dr Mariusz Hrycyna
    • dr Mariusz HrycynaWYCHOWANIE FIZYCZNE
    • Michał Jaworski
    • Michał JaworskiWYCHOWANIE FIZYCZNE
    • Katarzyna Pożoga
    • Katarzyna PożogaWYCHOWANIE FIZYCZNE
    • Paweł Sutyniec
    • Paweł SutyniecWYCHOWANIE FIZYCZNE
    • Dominika Pachnik
    • Dominika PachnikWYCHOWANIE FIZYCZNE
    • Michał Witosławski
    • Michał WitosławskiWYCHOWANIE FIZYCZNE
    • Sebastian Kloc
    • Sebastian KlocPLASTYKA
  • PEDAGODZY, PSYCHOLODZY, DORADZTWO ZAWODOWE

    • dr Iwona Górska
    • dr Iwona GórskaPEDAGOG
    • Katarzyna Lenarczyk
    • Katarzyna LenarczykPEDAGOG
    • Diana Bożek
    • Diana BożekPSYCHOLOG
    • Sylwia Balcerak
    • Sylwia BalcerakPEDAGOG WPIERAJĄCY
    • Karolina Nowak
    • Karolina NowakPEDAGOG WPIERAJĄCY
    • Anna Gawełek
    • Anna GawełekDORADCA ZAWODOWY