• Kadra

   • WŁADZE SZKOŁY

     • Janusz Ciepielewski
     • Janusz CiepielewskiDYREKTOR SZKOŁY (dyrektor.lo165@eduwarszawa.pl)mgr geografii, nauczyciel dyplomowany. Posiada doświadczenie w pracy z uczniami z różnych środowisk. Wieloletni dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum, dziesięcioletni staż na stanowisku starszego wizytatora w Kuratorium Oświaty w Warszawie. Przyrodnik, lubiący literaturę i sztukę, chętnie słucha muzyki.
     • Dominika Pachnik
     • Dominika PachnikWICEDYREKTOR SZKOŁYmgr wychowania fizycznego, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Istruktor sportu- Specjalizacja : pływanie, gimnastyka sportowa, jazda konna. Była zawodniczka Kadry Narodowej w Woltyżerce Sportowej. Nauczyciel z pasją, który chce zarażać młodzież aktywnością fizyczną w każdej formie.
   • NAUCZYCIELE

     • Anna Polak-Znojek
     • Anna Polak-ZnojekJĘZYK POLSKImgr języka polskiego, nauczyciel dyplomowany z doświadczeniem na wszystkich poziomach nauczania oraz aktywny logopeda. Absolwentka filologii polskiej, dziennikarskich studiów specjalistycznych oraz studiów podyplomowych z logopedii i metodyki nauczania języka angielskiego. Stale poszerza swoje kompetencje – brała udział w kursach doskonalących, m.in. z neurologopedii i nauczania języka polskiego jako obcego. Popularyzatorka poezji, teatru i sztuki dziennikarskiej. W CLXV Liceum Ogólnokształcącym pełni funkcję opiekuna samorządu szkolnego.
     • Katarzyna Biała
     • Katarzyna BiałaJĘZYK POLSKInauczyciel mianowany języka polskiego, humanistka z artystyczną duszą, zawodowo zaraża młodzież miłością do literatury, szuka w uczniach talentów, które rozbudza i rozwija. Obcuje ze sztuka i wprowadza w ten świat swoich wychowanków. Życie to nie teatr, ale rzeczywistość szkolna to trudna sztuka i wymaga wielu umiejętności, a muzyka to pasja, która jak idealnie pasujący klucz otwiera drzwi do serc młodych ludzi. Uwielbia twórczość Edwarda Stachury, powieści Dostojewskiego i książki biograficzne. Współpracuje z Wydziałem polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyła.
     • Ewa Nowalnicka - Stosio
     • Ewa Nowalnicka - StosioJĘZYK POLSKI
     • Katarzyna Plucińska-Smorawska
     • Katarzyna Plucińska-SmorawskaJĘZYK POLSKI
     • Beata Warda
     • Beata WardaJĘZYK POLSKI
     • nauczyciel języka polskiego
     • nauczyciel języka polskiegoJĘZYK POLSKI
     • Paweł Stachurski
     • Paweł StachurskiHISTORIA i HITdyplomowany nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa. Oprócz studiów magisterskich ukończył studia podyplomowe z zakresu wiedzy o społeczeństwie i edukacji europejskiej. Pasjonat historii najnowszej, szczególnie okresu II wojny światowej. Za propagowanie wśród młodzieży historii Polski otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Odznaczony medalem „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych” oraz złotą odznaką honorową „Zasłużony Dawca Krwi I stopnia”. Inicjator wielu projektów edukacyjnych o zasięgu wojewódzkim.
     • Oskar Warchoł
     • Oskar WarchołHISTORIA i HIT
     • dr Józef Ziemczonok
     • dr Józef ZiemczonokHISTORIA, HIT i WOS
     • Zbigniew Szymański
     • Zbigniew SzymańskiWOS i EDB
     • Anna Adach
     • Anna AdachRELIGIAnauczyciel dyplomowany, ukończyła studia magisterskie na kierunku teologia; specjalność katechetyczno- pastoralna na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. W pracy zawodowej zwraca szczególną uwagę na odpowiedzialność za własny rozwój i wychowanie młodego człowieka do świadomego wyznawania wiary. W kontaktach z uczniami cechuje ją indywidualne podejście, angażuje się w ich problemy jak i możliwość otwarcia się z ich strony.
     • Anna Grydź
     • Anna GrydźMATEMATYKAwcześniej wykładowca akademicki na Wydziale Ekonomii UwB, obecnie nauczyciel matematyki z wykształcenia i zamiłowania. Bardzo lubi i ceni sobie możliwość pracy z młodymi ludźmi. Stale podnosi swoje kwalifikacje, by rozwinąć warsztat i metody pracy odpowiadające współczesnym oczekiwaniom edukacyjnym. Poza matematyką uwielbia czytać oraz maluje w technice olejnej.
     • Khachatur Kyureghyan
     • Khachatur KyureghyanMATEMATYKA
     • Anna Kozłowska
     • Anna KozłowskaMATEMATYKA
     • Justyna Surdyk
     • Justyna SurdykMATEMATYKA
     • Kinga Tomaszewska
     • Kinga TomaszewskaMATEMATYKA
     • Aleksandra Nowakowska
     • Aleksandra NowakowskaINFORMATYKA (anowakowska@liceum165.edu.pl)Nauczyciel kontraktowy, ciągle doskonalący swój warsztat pracy, niebojący się wyzwań i nowoczesnych technologii w pracy z uczniami. Oprócz wykształcenia informatycznego posiada tytuł magistra z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Jest to osoba szczególnie otwarta na wszelkie problemy młodzieży – zawsze znajdzie czas, wsłucha i wspólnie z uczniem znajdzie odpowiednie rozwiązanie. Bardzo ceni szczerość. Przyświeca jej dewiza – wkładając odpowiedni nakład pracy nie ma rzeczy niemożliwych.
     • Mirosław Urbaczewski
     • Mirosław UrbaczewskiINFORMATYKA
     • Elżbieta Łaniewska
     • Elżbieta ŁaniewskaPODSTWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
     • Olena Byndas
     • Olena ByndasJĘZYK ANGIELSKI
     • Małgorzata Łaska
     • Małgorzata ŁaskaJĘZYK ANGIELSKImgr języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, ambasador programu eTwinning. Zrealizowała wiele międzynarodowych projektów erasmus+ oraz eTwinning, za które otrzymała Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości. Propagatorka wykorzystywania nowoczesnych technologii w edukacji i poszukiwania metod motywujących uczniów do nauki.
     • Agnieszka Podbielska - Kowalewska
     • Agnieszka Podbielska - KowalewskaJĘZYK ANGIELSKI
     • Anna Sadowska
     • Anna SadowskaJĘZYK ANGIELSKI
     • Ewa Sarzyńska-Malimon
     • Ewa Sarzyńska-MalimonJĘZYK ANGIELSKINauczyciel języka angielskiego. Mgr filologii angielskiej, absolwentka Uniwersytetu SWPS oraz mgr inż. ochrony środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalistka metody CLIL (zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego, opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego). Pasjonatka twórczości lat 30-tych XX wieku, , w szczególności ceniąca dorobek , F. Scott. Fitzgeralda. Języki: angielski oraz rosyjski i turecki (w stopniu komunikatywnym).
     • Małgorzata Sobczyk
     • Małgorzata SobczykJĘZYK HISZPAŃSKInauczyciel języka hiszpańskiego i rosyjskiego, nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie językoznawstwa i metodyki nauczania języków obcych. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Neofilologicznym (UG), jest członkiem pracowni akwizycji do badań nad językiem (UG). Koordynator wielu projektów z programu Erasmus+, aktywnie działający na rzecz współpracy międzynarodowej.
     • Javier Tapia Morales
     • Javier Tapia MoralesJĘZYK HISZPAŃSKI
     • Piotr Gerlik
     • Piotr GerlikJĘZYK NIEMIECKI
     • Maria Kaczorowska
     • Maria KaczorowskaJĘZYK NIEMIECKImgr filologii germańskiej, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, nauczyciel z pasją, entuzjazmem i zaangażowaniem w pracy z młodzieżą, dla którego kluczem do efektywnego nauczania są dobre relacje i przyjazna atmosfera.
     • Anna Wiktorowska
     • Anna WiktorowskaBIOLOGIAdyplomowany nauczyciel biologii, doktor nauk rolniczych, specjalność: biotechnologia i genetyka molekularna, popularyzatorka nauk ścisłych i propagatorka aktywności fizycznej wśród młodzieży. Od pierwszego roku istnienia placówki pozyskuje środki finansowe na realizację autorskich projektów rozwijających zainteresowania przyrodnicze uczniów, m. in. z programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne. Współpracuje z jednostkami naukowo-badawczymi (Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska Akademia Nauk).
     • Anita Żuk
     • Anita ŻukBIOLOGIA
     • Aleksandra Ciepielewska
     • Aleksandra CiepielewskaCHEMIA
     • Agnieszka Prokopowicz
     • Agnieszka ProkopowiczCHEMIAmianowany nauczyciel chemii i matematyki, doświadczony nauczyciel akademicki, Doktor nauk chemicznych Polskiej Akademii Nauk, specjalność: elektrochemia.
     • Emilia Kicuń
     • Emilia KicuńFIZYKA
     • Janusz Ciepielewski
     • Janusz CiepielewskiGEOGRAFIA
     • Anna Kornecka
     • Anna KorneckaGEOGRAFIA
     • Sylwia Łachmańska
     • Sylwia ŁachmańskaGEOGRAFIANauczyciel dyplomowany, ukończone studia geograficzne, magisterskie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością w zakresie krajów Ameryki Łacińskiej w Instytucie Krajów Rozwijających się. Studia Podyplomowe z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego oraz certyfikaty państwowe z języka angielskiego uprawniające do nauczania w klasach dwujęzycznych.
     • dr Mariusz Hrycyna
     • dr Mariusz HrycynaWYCHOWANIE FIZYCZNE
     • Michał Jaworski
     • Michał JaworskiWYCHOWANIE FIZYCZNE
     • Katarzyna Pożoga
     • Katarzyna PożogaWYCHOWANIE FIZYCZNE
     • Paweł Sutyniec
     • Paweł SutyniecWYCHOWANIE FIZYCZNE
     • Dominika Pachnik
     • Dominika PachnikWYCHOWANIE FIZYCZNE
     • Michał Witosławski
     • Michał WitosławskiWYCHOWANIE FIZYCZNE
     • Sebastian Kloc
     • Sebastian KlocPLASTYKA
   • PEDAGODZY, PSYCHOLODZY, DORADZTWO ZAWODOWE

     • dr Iwona Górska
     • dr Iwona GórskaPEDAGOG
     • Katarzyna Lenarczyk
     • Katarzyna LenarczykPEDAGOG
     • Diana Bożek
     • Diana BożekPSYCHOLOG
     • Sylwia Balcerak
     • Sylwia BalcerakPEDAGOG WPIERAJĄCY
     • Karolina Nowak
     • Karolina NowakPEDAGOG WPIERAJĄCY
     • Anna Gawełek
     • Anna GawełekDORADCA ZAWODOWY