• REKRUTACJA 2023

      • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - KLASA SPORTOWA.

       Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - KLASA SPORTOWA.

      • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

       Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

      • PIŁKA NOŻNA - Próby sprawności fizycznej do oddziału sportowego

       PIŁKA NOŻNA - Próby sprawności fizycznej do oddziału sportowego

      • PIŁKA SIATKOWA - Próby sprawności fizycznej do oddziału sportowego

       PIŁKA SIATKOWA - Próby sprawności fizycznej do oddziału sportowego

      • Wyniki próby sprawności fizycznej

       Wyniki próby sprawności fizycznej

      • PIŁKA NOŻNA I PIŁKA SIATKOWA - Drugi termin sprawdzianów i prób sprawności fizycznych

       PIŁKA NOŻNA I PIŁKA SIATKOWA - Drugi termin sprawdzianów i prób sprawności fizycznych

      • Wyniki próby sprawności fizycznej przeprowadzonych w drugim terminie

       Wyniki próby sprawności fizycznej przeprowadzonych w drugim terminie

      • Uzupełnienie wniosku

       Uzupełnienie wniosku

      • Podgląd wprowadzonych przez warszawskie publiczne szkoły podstawowe osiągnięć ze świadectwa<br />

       Podgląd wprowadzonych przez warszawskie publiczne szkoły podstawowe osiągnięć ze świadectwa

      • Składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

       Składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      • Możliwość zmiany decyzji wyboru szkół i oddziałów

       Możliwość zmiany decyzji wyboru szkół i oddziałów

      • Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

       Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

      • Potwierdzenie woli przyjęcia

       Potwierdzenie woli przyjęcia

      • Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

       Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

   • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).

   • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

   • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

   • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w terminarzu poniżej.